Wettelijke vermeldingen

Website Editor

De www.k2parapente.com website is het eigendom van het K2 Parapente bedrijf.

Telefoon : +33 (0) 4 50 64 08 78
E-mail : info@k2parapente.com
Adres : Les platons – la cote 74210 Montmin

De hoofdredacteur is Maxence JORCIN, met de hoedanigheid van partner directeur in het K2 Parapente bedrijf.

Website Provider

Maatschappij : OVH
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Bescherming van Persoonsgegevens

De persoon verantwoordelijk voor de behandeling van persoonlijke gegevens is Maxence JORCIN.

 

Deze website en de behandeling van persoonlijke gegevens die daaruit volgt hebben een verklaring bij de CNIL ondergaan.
In overeenstemming met het artikel 3 van de “Informatieverwerking en vrijheden” wet van 6 januari 1978, hebt u een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u aangaan. U kan dit recht uitoefenen met een schriftelijke aanvraag via mail of post.
De www.k2parapente.com website maakt gebruik van cookies. Als uw browser het toelaat, kan u op elk moment deze cookies uitschakelen. Echter melden wij u dat deze uitschakeling kan leiden tot een beperking van uw gebruikservaring door de goede werking van bepaalde diensten te beletten.

 

Inhoud Van De Website En Intellectueel Eigendom

De inhoud geleverd op de www.k2parapente.com website is enkel ter informatie.

 

www.k2parapente.com kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website niet garanderen. De informatie op de website kan onjuiste opgaven of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden aangepast en de aanpassingen worden opgenomen in de nieuwe uitgaven.
www.k2parapente.com kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, programma’s of diensten beschreven op deze site.

 

Totale of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, uitgave, overdracht of onjuiste opvatting van de website of zijn inhoud, op gelijk welke manier, en met gelijk welk medium is verboden.
Elke ongeoorloofde uitbuiting van de website of zijn inhoud, de verstrekte informatie zou vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zou piraterij zijn bestraft door het artikel L 335-2 en volgende van de wet op intellectuele eigendomsrechten.
Hetzelfde geldt voor databanken, in voorkomend geval op de www.k2parapente.com website, dat beschermd worden door de wettelijke bepalingen van 1 juli 1998 in verband met de wet op intellectuele eigendomsrechten van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. In dit opzicht valt elke reproductie of extractie onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

De www.k2parapente.com website geeft via hypertekstkoppelingen toegang tot andere websites. www.k2parapente.com is niet de beheerder van deze websites en kan dus niet de inhoud ervan controleren. Zodoende kan www.k2parapente.com op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites die zo toegankelijk zijn, of voor het mogelijk verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of enig ander proces met dezelfde doeleinden, uitgevoerd door deze sites .

Concept en Realisatie van de site

 

WEB .  E-COMMERCE . GRAPHICS . ILLUSTRATIE

 

Mobiele telefoon : +33 (0) 6 76 63 53 85

Vaste telefoon : + 33 (0) 4 58 10 14 45

 

www.otterweb.fr